อำนาจ​เจริญ​ โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ผลิตภัณฑ์ชุมชน

อำนาจ​เจริญ​ โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ผลิตภัณฑ์ชุมชนวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมาย​จากสตรี

วันพุธที่ 21 ส.ค2562 นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ จังหวัด​อำนา​จ​เจริญ​ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส ส่วนราชการ ร่วมสัมมนากับกลุ่มสตรี จาก 7 ตำบล จำนวน 250 คน

ที่​ ห้องประชุมอำเภอลืออำนาจ นางประเสริฐ เพ็งจันทร์ ประธานกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอลืออำนาจร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลืออำนาจ

ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีผลิตภัณฑ์ชุมชน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มเป้าหมายจากสตรีอำเภอลืออำนาจ

ฟังบรรยายในเนื้อหา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จากนายอภินันท์ ตะลุพากเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ


กฎหมายที่สตรีควรรู้ จาก นายณัฏฐ์ สุวรรณศร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลจังหวัอำนาจเจริญ
ภาคบ่าย​ สตรีฝึกปฎิบัติพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น การทำเหรียญโปรยทาน การทำสบู่สมุนไพร การจัดดอกไม้ในงานพิธี การทำเครื่องหอมสมุนไพร

โดยมีนางสาวปาณิสราตีใจเย็น พัฒนาการอำเภอ นำวิทยากรจากอำเภอลืออำนาจและอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ให้ความรู้ตลอดการฝึกอบรม ติดตามการชาระหนี้เงินกู้ของกลุ่มสตรีต่อไป

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​