ประจวบคีรีขันธ์    ธ.ก.ส.ประจวบฯ​ เปิดอาคารสำนักงานใหม่ สาขาอ่าวน้อย เพื่อรองรับลูกค้า​ 2​ ตำบล

ประจวบคีรีขันธ์    ธ.ก.ส.ประจวบฯ​ เปิดอาคารสำนักงานใหม่ สาขาอ่าวน้อย เพื่อรองรับลูกค้า​ 2​ ตำบล

วันที่ 20 ส.ค.62 นายวิรัช วาณิชธนากุล รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส. ) เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาอ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายโกมล ปานแจ่ม ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาอ่าวน้อย กล่าวรายงาน และมี นายยุวพล วัตถุ ผอ.ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก ธ.ก.ส. นายชลังค์ ลอยสูงวงศ์ ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส. จ.ประจวบฯ ส่วนราชการ ตัวแทนหน่วยงาน ลูกค้าผู้ใช้บริการธนาคาร และชาวบ้านในพื้นที่ เข้าร่วม


ทั้งนี้ ธ.ก.ส. มีสาขาใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้บริการครอบคลุมทั้ง 8 อำเภอ 11 สาขา ได้แก่ สาขาเฉลิมพระเกียรติ(หัวหิน) สาขาปราณบุรี สาขาสามร้อยยอด สาขากุยบุรี สาขาประจวบคีรีขันธ์ สาขาทับสะแก สาขาเกาะยายฉิม สาขาบางสะพาน สาขาบางสะพานน้อย สาขาช้างแรก และสาขาอ่าวน้อย ทั้งนี้ทั้ง 11 สาขา อยู่ในการบริหารจัดการของสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดประจวบฯ ซึ่งสาขาอ่าวน้อยให้บริการลูกค้า 2 ตำบล คือ ตำบลอ่าวน้อย และตำบลบ่อนอก อำนวยสินเชื่อให้กับลูกค้า จำนวน 1,249 ล้านบาท และรับบริการเงินฝาก จำนวน 710 ล้านบาท

 


ด้าน นายวิรัช วาณิชธนากุล รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นธนาคารของรัฐบาลมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2509 มีนโยบายมุ่งเน้นการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร แก่ภาคการเกษตรในเขตชนบทควบคู่กับการเสริมสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารและบริการประชาชน สมกับวิสัยทัศน์ของธนาคาร คือ เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย ให้บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน และในปี พ.ศ.2562 ธนาคารได้กำหนดให้เป็นปีฟื้นฟูสหกรณ์และเกษตรกรลูกค้า พัฒนาระบบงาน สานต่อ SMAEs บริการดีจากใจ ดังคำขวัญที่ว่า ธ.ก.ส.เคียงคู่ รู้ค่าประชาชน ซึ่งจะเป็นแนวนโยบายของธนาคาร ในอันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งประชาชนในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ ธ.ก.ส.ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากร เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรชุมชน สถาบันเกษตรกร องค์กรการเงินชุมชน ควบคู่กับความเจริญเติบโตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน
///////////////ข่าว​ ณัฐธภพ​ พันสาย​ / จ.ประจวบคีรีขันธ์