ศาลเยาวชนและครอบครัวกระบี่ให้ความรู้ทางกฎหมายเกียวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับนักเรียนฯ

นายไวกูณฐ์ สว่างสุรีย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่นักเรียนและคณะครูอาจารย์ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษากิจกรรมกลุ่มสาธิตการไกล่เกลี่ยจำลองของนักเรียน ณ โรงเรียนอำมาตย์พาณิชนุกูล ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้าน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าสู่กระบวน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลผ่านทางระบบ QR code ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่นักเรียนและคณะครูอาจารย์