เชียงใหม่ อำเภอแม่อายปลูกป่าถวายพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง

ปลูกป่าถวายพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง
วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น
ทหารพรานร่วมปกครองประชาชนจิตอาสาเยาวชน ชนเผ่า ร่วมใจทำความดีถวายพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกรวยถวายพระพร และร่วมแสดงพลังจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ได้นำทหารพราน ฝ่ายปกครอง ส่วนราชการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลมัลลิกา พร้อมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน กลุ่มชนเผ่า เยาวชน กิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย ชมรมธนาคาร ส่วนเอกชน อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำกก ฯ ร่วมใจทำความดีด้วยการปลูกต้นไม้คืนสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 88 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยทางส่วนราชการประชาชนจิตอาสาเยาวชน จำนวนประมาณ 500 คน ได้จัดทำพิธีปลูกป่าที่สวนป่าชุมชนบ้านปางต้นฆ้อง หมู่ที่ 1 ตำบลมัลลิกา อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นป่าแหล่งต้นน้ำลำห้วยสาขาน้ำกก

ด้วยจากสถานการณ์ป่าถูกบุกรุกและมีต้นไม้จำนวนน้อยลงป่าเริ่มมีน้อยลงและทำให้เกิดความแห้งแล้งในช่วงหน้าแล้ง ทุกส่วนจึงได้ร่วมสร้างพลังความสามัคคีกันเพื่อความยั่งยืนของป่าและแหล่งต้นน้ำลำห้วยที่ประชาชนใช้เป็นแหล่งอุปโภคบริโภค จึงได้เข้ามาทำการปลูกต้นไม้ให้กลายเป็นป่าเพื่อรักษาแหล่งน้ำอย่างถาวร ได้นำต้นไม้ ต้นพยุง ต้นมะไฟ ต้นนางพยาเสือโคร่ง ต้นสนสามใบ ฯจากการสนับสนุนของหน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำกก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ สนับสนุนต้นไม้จำนวน 2,000 ต้นในพื้นที่จำนวน 20 ไร่ และนำมาแจกชาวบ้านเพื่อนำไปปลูกยังพื้นที่สวน ที่บ้านของตนเองอีกจำนวน 500 ต้น เพื่อต้องการให้เกิดป่าอย่างยั่งยืนเพื่อความอยู่รอดของประชาชนสืบยาวนานต่อไป

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว