สุพรรณบุรี ประภัตร รมช.เกษตรพาตัวแทนชาวนาดูปริมาณน้ำ ประตูระบายน้ำพลเทพวอนชาวนาเห็นใจกัน

สุพรรณบุรี   ประภัตร รมช.เกษตรพาตัวแทนชาวนาดูปริมาณน้ำ ประตูระบายน้ำพลเทพวอนชาวนาเห็นใจกัน
นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายภูสิต สมจิตต์ รอง ผวจ.สุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ชลประทาน ผู้นำท้องถิ่นและตัวแทนชาวนา จ.สุพรรณบุรี ลุยตรวจดูปริมาณน้ำที่ประตุระบายน้ำพลเทพ จ.ชัยนาท เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวนาสุพรรณบุรี ว่าภายใน 2 วัน ปริมาณน้ำจะถึงปลายคลองอย่างแน่นอน โดยชาวนาจะมีน้ำสูบใส่นาข้าวที่กำลังขาดน้ำแห้งตายจำนวนมาก


จากากรณีที่ชาวนา 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เดิมบางบางบวช อ.สามชุก อ.ดอนเจดีย์ และ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ที่ใช้น้ำในคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ระหว่างคลอง 5- คลอง 20 กว่า 100 คน ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนหนักนาข้าว อายุราว 70-80 วัน ที่เกษตรกรปลูกไว้หลายหมื่นไร่ กำลังขาดน้ำยืนต้นตาย เนื่องจากปริมาณน้ำในคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง มีปริมาณน้อย ชาวนา กว่า 50,000 ครัวเรือน กำลังได้รับความเดือดร้อน นาข้าวกว่า 250,000 ไร่ ที่กำลังขาดน้ำจากปัญหาภัยแล้งประกอบกับช่วงนี้ฝนทิ้งช่วง


ล่าสุดวันที่ 10 ส.ค.ที่ศาลาเอนกประสงค์หน้าพระราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายสรชัด สุจิตต์ สส.สุพรรณบุรี นายภูสิต สมจิตต์ รอง ผวจ.สุพรรณบุรี นายยศดนัย น้อยแก้ว ผอ.โครงการชลประทานสุพรรณบุรี นายรุ่งธรรม บ่อเกิด ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกร กว่า 100 คน ที่ใช้น้ำคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ตั้งแต่อ.เดิมบางนางบวช บางส่วน อ.สามชุก อ.ดอนเจดีย์ และ อ.เมืองสุพรรณบุรี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง มาร่วมกันประชุม เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในฤดูกาลนี้


จากนั้นนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้พาผู้นำท้องถิ่นและตัวแทนชาวนา จ.สุพรรณบุรี กว่า 30 คน เดินทางไปดูปริมาณน้ำ ที่ประตูระบายน้ำพลเทพ จ.ชัยนาท เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องชาวนาว่าจะมีน้ำใส่น้ำข้าวภายใน 2 วันนี้อย่างแน่นอน ซึ่งขณะนี้ทางชลประทานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากประตูน้ำพลเทพ จ.ชัยนาท ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 2 ท่อ ท่อขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 ท่อ และท่อขนาด 12 นิ้ว จำนวน 7 ท่อ และประตูไฟฟ้าระบายน้ำอีก 3 ประตู เพื่อเร่งส่งน้ำเข้าคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ขณะนี้สามารถส่งน้ำเข้าคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง จำนวน 12 คิว/วินาที ด้านนายธนู โพธิ์เอี้ยง หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ

สำนักชลประทานที่ 12 จ.ชัยนาท เปิดเผยว่าจะสามารถติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มให้สามารถสูบน้ำได้ 15-18 คิว/วินาที จะสามารถส่งน้ำให้ถึงช่วงปลายคลอง คือคลอง 20 อ.เมืองสุพรรณบุรี ได้ภายใน 2 วัน ด้านนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าจากปัญหาภัยแล้งชาวนาพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ได้รับความเดือนร้อน ชาวนาแย่งกันสูบน้ำเข้านาข้าว ขณะนี้ทุกฝ่ายเร่งหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ ชลประทานกำลังเร่งสูบน้ำเข้าคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ให้ได้ 15-18 คิว/วินาที ซึ่งคาดว่าปริมาณน้ำจะถึงช่วงปลายคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง คลอง 20 ภายใน 2 วันนี้ ซึ่งต้องขอร้องชาวนาว่าขณะนี้อย่างเพิ่งลักลอบแย่งกันสูบน้ำเข้านา เนื่องจากให้รอปริมาณน้ำในคลองมีปริมาณมากพอก่อน จะให้ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ขณะนี้ ได้สูบน้ำเข้านาพร้อมๆกันในวันอังคารที่ 13 ส.ค.นี้ โดยไม่ต้องจัดคิวรอบเวรให้สูบกันเป็นช่วง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการแย่งกันสูบน้ำและป้องกันปัญหาความขัดแย้งของชาวนาอีกด้วย


ชาวนาส่วนใหญ่เข้าใจการทำงานของทุกฝ่ายที่หาทางช่วยเหลืออยู่ จึงยอมรับกติกายอมทำตามข้อตกลงหยุดสูบน้ำก่อน และรอให้ปริมาณน้ำมามากพอที่จะสามารถสูบเข้านาได้พร้อมๆ กันทีเดียว ขณะเดียวกันต้องขอร้องชาวนาบางราย ที่ไม่ให้ความร่วมมือตามข้องตกลงได้แอบลักลอบสูบน้ำเข้านาทั้งที่ชาวนาส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือตามกติกาหยุดสูบน้ำเข้านาช่วงนี้ ส่วนนาข้าวที่ได้รับปัญหาจากภัยแล้งเสียหาย 100 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจเก็บข้อมูล เตรียมเสนอรายละเอียดให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประกาศภัยแล้ง เพื่อเตรียมหาทางเยียวยาช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในฤดูการทำนาปีนี้ต่อไปอย่างไรก็ตามตนขอวิงวอนชาวนาให้เข้าใจและเห็นใจเนื่องจากชาวนาทุกคนต่างก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกัน
ภัทรพล พรมพัก/ สุพรรณบุรี