มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33

วันที่11 สิงหาคม2562 ที่หอประชุมบัวสวรรค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. ตำบลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จัดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่33 ประจำปีการศึกษา2561

โดยมีพลเอกจรัลกุลละวณิชย์นายกสภามหาวิทยาลัยดร.ปราจินเอี่ยมลำเนานายกสมาคมศิษย์เก่ามทร.รัตนโกสินทร์และผศ.ศิวะวสุนธราภิวัฒก์อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมในพิธีและกล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2561 เพื่อเป็นเกียรติประวัติแห่งความภาคภูมิใจของนักศึกษา