ราชบุรี. อำเภอโพธารามจัดกิจกรรม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ราชบุรี. อำเภอโพธารามจัดกิจกรรม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน และมอบรางวัลดีเด่นประจำปี 2562 ให้กับ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานยอดเยี่ยม จะได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ และอาวุธปืนยาวลูกซอง 5นัด จำนวน 3ท่าน และ รางวัลชมเชย การประกวด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานยอดเยี่ยม ระดับอำเภอโพธาราม ประจำปี 2562 รับรางวัลเกีรติบัตร มี่จำนวน5ท่าน


เมือ9.30น. ของวันที่10 สิงหาคม 2562 นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร แพทย์ประจำตำบล ร่วมกิจกรรมที่หอประชุมอำเภอโพธาราม ประกอบพิธี ทางศาสนา และ ร่วมถวายอาหารพระสงฆ์ นายอำเภอได้อ่านสารของนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และกล่าวให้โอวาท หลังจากนั้นได้แจ้งรายชื่อของกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานยอดเยี่ยม ของอำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี ประจำปีพุทธศักราช 2562

จะได้รับรางวัลปืน และ ประกาศเกียรติคุณ มี3ท่านได้แก่ 1, นายวิริยะ กิตติกำจาย กำนันตำบลหนองโพ 2,นายบรรจง เจริญ ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ดอนทราย 3, นางศิริทิพย์ วิเศษรจนา ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.บางโตนด
ส่วนรางวัลชมเชย การประกวด กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานยอดเยี่ยมระดับอำเภอ ประจำปีพุทธศักราช 2562 รับรางวัลเกียรติบัตร มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1,นายจตุรงค์ ตังป๊อก ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.ดอนกระเบี้อง 2, นายวิชาญ กองโชคปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.เจ็ดเสมียน 3,นายสุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.บ้านฆ้อง 4,นายสมบูรณ์ รุ่งแย้ม ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.เขาชะงุ้ม 5.นางวรรณทนา โตพฤกษา ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.เจ็ดเสมียน

ในการมอบรางวัลจะทำการมอบในการจัดงานเลี้ยงฉลองในเวลา 19.30น.ซึ้งกำนันวันชาติ เนียมรักษา ประธานกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอ โพธาราม ได้จัดงานเลี้ยงฉลองขึ้นที่บริเวรริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง โดยมี นายไชยันต์ ลิ้มมะ กำนันตำบลบ้านเลือกตำแหน่งเลขาธิการของชมรมกำนัน อ.โพธาราม พร้อมคณะกรรมการบริหาร งานชมรมได้ร่วมกันประสารงานครั้งนี้ โดยมีท่านนายอำเภอโพธารามเป็นประธานทำการมอบรางวัลให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง 8 ท่านในงานฉลองของคืนที่ผ่านมา ได้รับเกียรติ จาก นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกอบจ.จ.ราชบุรี นายสวัสดิ์ จังพานิช นายกเทศบาลเมืองโพธาราม พ.ต.อ.สมมาตร จันทร์รัตน์ ผู้กำกับ สภ.โพธาราม พ.ท.ชัยเดช รุณเกษม สัสดีอำเภอโพธาราม และ พ่อค้าประชาชน ที่มาร่วมงานหลายร้อยคน

ร่วมแสดงความยินดีกับ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับรางวัลในปีนี ภายในงานยังมีการจับฉลากแจกรางวัลให้กับผู้ที่มารวมงานในคืนนี้อีกมากมาย.
ภาพ/ข่าว
สุรพันธ์ ตันกำเนิด (ดีเจต้อยตี่วิด) จ.ราชบุรี