เทียนอุบลยลได้ตลอดเดือน นักท่องเที่ยว ยลความงดงาม ชื่นชมความยิ่งใหญ่ ของต้นเทียนพรรษา จังหวัดอุบลฯ ได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 ส.ค.2562

เทียนอุบลยลได้ตลอดเดือน นักท่องเที่ยว ยลความงดงาม ชื่นชมความยิ่งใหญ่ ของต้นเทียนพรรษา จังหวัดอุบลฯ ได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 ส.ค.2562

ที่ วัดพระธาตุหนองบัว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี กรมทหารราบที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “เทียนอุบลยลได้ตลอดเดือน” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 โดยได้นำต้นเทียนที่ได้รับรางวัล ทั้งประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และประเภทเทียนโบราณ จำนวน 6 ต้น มาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมอีกรอบ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีในเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา สร้างรายได้สู่ชุมชน จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 20.00 น.


โดยมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ชม ประกอบด้วย กิจกรรม ท่องธรรมในเทียน ยลเทียนในสวน มีการจัดแสดงต้นเทียนประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และประเภทเทียนโบราณ จำนวน 6 ต้น กิจกรรม ทำเทียนทำบุญ
การสาธิตทำขันหมากเบ็ง การจุ่มดอกผึ้งถวายพระธาตุ และกิจกรรมบูชา ไหว้ขอพรพระธาตุ สำหรับกิจกรรม ตลาดแลง เมืองอุบล มีการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มแบบพื้นบ้าน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และการแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมของวันศุกร์ – เสาร์ กิจกรรม ธรรมะนาฏกรรมประกอบแสงเสียง ชุด บุญฑริกา – มารุต จัดวันที่ 2-3 และ 9-10 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา เวลา 19.00 – 19.45 น.

ธนัชชัย​ จึง​เจริญ​ รายงาน​