นครปฐม จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

นครปฐม จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวจังหวัดนครปฐม โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจรักษาพร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบางเลน เนื่องในวันสำคัญแห่งราชวงศ์จักรี ประจำปี 2567 วันคล้ายวันประสูติ

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2567 ที่โรงเรียนวัดบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เนื่องในวันสำคัญแห่งราชวงศ์จักรี ประจำปี 2567 วันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อให้บริการตรวจรักษา พร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทาน จำนวน 400 ชุด แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบางเลน โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ครู นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวจังหวัดนครปฐม โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจรักษาประชาชน เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของราษฎรที่เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่อง
นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลบางเลน โรงพยาบาลกำแพงแสน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำหรับการให้บริการประชาชนของหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การให้บริการด้านคลินิกทันตกรรม คลินิกกระดูกและข้อ คลินิกจักษุ และคลินิกให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จากนั้น นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผุ้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย
โอกาสนี้ นายวิชัย นางซิวเอ็ง สุนทรถาวรวงศ์ พร้อมครอบครัว ได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้กับมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ อีกด้วย
……………………………..
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว