นครปฐม ร่วมไว้อาลัย สวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อ ประยูร อยู่คงดี

นายกนำทีมผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครปฐมร่วมไว้อาลัยและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อ ประยูร อยู่คงดี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
นาย ณัทพงศ์ ถ้ำเพชร นายกเทศมนตรี เมืองนครปฐม นาย วิขัย เปี่ยมคล้า รอง.นายก . นาย สุรถ สอดแสง อรุณงาม รอง.นายก นายสมหวัง  โรจนเอกจิตร ที่ปรึกษานายก ฯ นายวิสูตร จันทร์ประเสริฐ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พร้อมด้วย สมาขิกสภาเทศบาลเมืองนครปฐม กลุ่มพิทักษธรรมนายธีรัตน์ อรรฆธน เจ้าของสำนักงานเอไอเอ นครปฐมและผู้มีเกียรติ ให้เกียรติ ร่วมไว้อาลัย และร่วมเป็นเจ้าภาพสวด พระอภิธรรม
ศพ คุณพ่อประยูร อยู่ คงดี บิดาของด.ต.ศุภกร อยู่คงดี ผบ.หมู่ สทล. 1 กก. 2 ทล. นครปฐม  ณ บ้านนาสร้าง เลขที่75/1 หมู่ที่ 4 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม


โดยจะมีพิธีการสวดพระอภิธรรมจนถึง วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เป็นคืนสุดท้าย วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น.เคลื่อนศพสู่ ฌาปนสถานเมรุ วัดใหม่ปิ่นเกียว หมู่ที่ 3 ต.นครปฐมเวลา 15.00 น. ประชุมเพลิง