นครปฐม   เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี นำพระสงฆ์ 3,000รูปเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์

นครปฐม   เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี นำพระสงฆ์ 3,000รูปเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบรมราชินี

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น. ที่ลานหน้าพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง นำคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง23จังหวัดและจังหวัดกรุงเทพมหานคร 3,000รูป พร้อมด้วย พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567ณ ลานพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี นายศุภกิจ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.พลังงาน ดร.นาที รัชกิจประการ คู่สมรส พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ  นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี

ซึ่งการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในครั้งนี้ จัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคมที่ 324/2567 จากการประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประสานกับเจ้าคณะใหญ่ ทั้ง 5 หน เพื่อกำหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ดังนี้

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กำหนดจัดพิธีในวันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กำหนดจัดพิธีในวันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กำหนดจัดพิธีในวันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

เจ้าคณะใหญ่หนใต้ กำหนดจัดพิธีในวันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ วัดกะพังสุรินทร์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

นวัคคหายุสมธัมม์ แปลว่า ธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์เก้าหรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ ปกติจะนิยมสวดในการทำบุญอายุตามหลักทางโหราศาสตร์ แต่นัยสำคัญ หากแต่เป็นการสอดแทรกหลักธรรมอยู่ภายใน มุ่งหวังการนำไปปฏิบัติมากกว่า เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทว) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปฐมเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ที่รวบรวมพระธรรมต่างๆในหลายพระสูตร อันมีข้อธรรมเท่าจำนวนเกณฑ์กำลังเทวดานพเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ไทย โดยทรงนิพนธ์บทขัดตำนานสำหรับพระธรรมบทนั้นด้วย เมื่อคราวบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษาครบ ๕๐ ปี ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาบำราบปรปักษ์ เมื่อ พ.ศ. 2412 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) นวัคคหายุสมธัมม์ ที่ทรงนิพนธ์ขึ้นใหม่นี้ ใช้เจริญพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา โดยให้โหรบูชาเชิญเทวดานพเคราะห์มาฟังสวดพระพุทธมนต์ทีละองค์ และให้พระสงฆ์ สวดพระธรรมสำหรับเทวดาองค์นั้น สวดสลับกันไปกับโหรบูชา มีข้อความเป็นภาษาบาลี เมื่อแปลแล้วจะได้หัวข้อธรรม ในเนื้อหาและข้อธรรมส่วนใหญ่ในบทเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ มุ่งเน้นคุณธรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ควรประพฤติให้เกิดมีในตน และชักนำให้บุคคลเข้าสู่เขตบุญพุทธศาสนา