สุพรรณบุรี  อดีต รมช.ประภัตรเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ สนง.ทต.วังหว้า

สุพรรณบุรี  อดีต รมช.ประภัตร เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ สนง.ทต.วังหว้า
ที่จังหวัดสุพรรณบุรี นายประภัตร โพธสุธน อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายปริญญา วราสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ประชาชนในพื้นที่ และ อสม.นายก อบต.นายกเทศมนตรี ต่างๆทั้งในอำเภอศรีประจันต์ และดอนเจดีย์ และส่วนราชการ ร่วมพิธี
ในพิธีได้จัดอาหารคาวหวานและผลไม้มงคลต่างๆ มาประกอบพิธีบวงสรวงโดยมีพราหมณ์เป็นเจ้าพิธีกล่าวบรวงสรวง จากนั้นพระสุพรรณวชิราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี พระศรีประจันตคณาภิบาล เจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์ ได้ร่วมกันเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ พระสงฆ์จำนวน 9 รูปสวดเจริญพุทธมนต์


และเวลา11.00น. นายประภัตร โพธสุธน อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยมีนายปริญญา วราสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ประชาชนที่มาร่วมงานได้ร่วมกันตอกไม้มงคล และนำแผ่นศิลาฤกษ์วางที่ฐาน
นายประภัตร โพธสุธน กล่าวว่าอวยพร ให้กำลังใจขอให้การสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังหว้าแห่งใหม่นี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จะได้มีอาคารสำนักงานไว้บริการประชาชน เวลามาติดต่อราชการ ให้สดวกสบาย
สำหรับพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า ในวันนี้สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลวังหว้าได้ถือกำเนิดจัดตั้ง จากสภาตำบลวังหว้าเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า และเปลี่ยนแปลงฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้าเป็น “เทศบาลตำบลวังหว้า”เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 โดยใช้อาคารศูนย์สาธิตการตลาดของหมู่บ้านเป็นอาคารสำนักงาน เรื่อยมารวมเป็นระยะเวลาแล้วไม่น้อยกว่า30ปี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256 6เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เทศบาลตำบลวังหว้า ได้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า วงเงินงบประมาณ 25,000,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน”แห่งใหม่” ในพื้นที่ใกล้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลวังหว้าอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ภัทรพล พรมพัก สุพรรณบุรี