สิงห์บุรี เปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้คู่มือเทคนิค Scaffolding แก่ครูภาษาไทย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.15 น. ที่ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คู่มือเทคนิค Scaffolding แก่ครูภาษาไทย และอาสาสมัครช่วยสอนเสริม ของเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนางวาสนา ธีรนิติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวรายงาน และนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ร่วมบรรยายพิเศษ ให้แก่ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอทุกอำเภอ ผู้แทนอำเภอทุกอำเภอ ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 8 โรงเรียน อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี