สิงห์บุรี   ผอ.สพป.พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

สิงห์บุรี   ผอ.สพป.พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Educational Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 สนามสอบ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9 สนามสอบ รวมทั้งสิ้น จำนวน 21 สนามสอบ วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 และวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 โดยแบ่งคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบ จำนวน 3 สาย ประกอบด้วย สายที่ 1 นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางสาวเรนิษรา ภู่อ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

นางสาวณฐมน ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายพงศ์ณภัทร ดีดพิณ นาวสาวศรัญญา เมืองขวา และนางนายเกริกชัย อุทัย ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Educational Test) ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา และโรงเรียนอนุบาลบางระจัน ในการนี้ได้ติดตามความเรียบร้อยการดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามกฎระเบียบตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (องค์การมหาชน) สทศ. กำหนด ด้วยความโปร่งใส โดยมีประธานสนามสอบ คณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง