ประจวบคีรีขันธ์ อบต.อ่างทอง รณรงค์ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว (Green maket)

อบต.อ่างทอง รณรงค์ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว (Green maket) เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด การจำหน่าย และการสร้างรายได้แก่ชุมชน พร้อมเตรียมหนุน ธนาคารขยะในพื้นที่ชุมชน

วันที่ 7 ก.พ. 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบังเอิญ พึ่งโพธิ์ทอง นายกอบต.อ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้สั่งการให้ นายธานินธ์ บุญนี ปลัดอบต.อ่างทอง น.ส.ภัณฑ์ธิมา รังสิกุล รองปลัด อบต.อ่างทอง น.ส.ทิพวรรณ ปัญญาหาญ หัวหน้าสำนักปลัด นายอภินัทธ์ นิลสุข นักวิชาการสาธารณสุข รักษาการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อม ข้าราชการ พนักงาน อบต.อ่างทอง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว (Green maket) เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด การจำหน่าย และการสร้างรายได้แก่ชุมชน

สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง มีกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว (Green maket) เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด การจำหน่าย และการสร้างรายได้แก่ชุมชน โดยการรณรงค์เชิญชวนให้ผู้ซื้อ ผู้ขาย ใช้ถุงผ้าและบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อลดการใช้โฟมและถุงพลาสติก ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยจะเดินรณรงค์ไปตามตลาดนัดในพื้นที่ของตำบลอ่างทอง

นอกจากนี้ อบต.อ่างทอง ยังมีโครงการเกี่ยวกับจังหวัดสะอาดอีกด้วย คือ ธนาคารขยะ โดยการที่นำขยะรีไซเคิลมาฝากไว้กับอบต.อ่างทอง สำหรับขยะที่รับได้แก่ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ขวดเบียร์ ขวดเหล้า กระป๋อง กระดาษสี กระดาษขาวดำ กระดาษลัง และขยะอื่นๆที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ ในการฝากขยะนี้ยังสามารถเปลี่ยนเป็นเงิน เหมือนเป็นการออมเงินไปในตัวอีกทางหนึ่ง โดยรับซื้อราคาเท่ากับท้องตลาดทั่วไป แต่ถ้าต้องการเงินเลยก็สามารถถอนออกได้เลย หรือต้องการฝากไว้ก่อน พอครบปีก็จะมีดอกเบี้ยให้ด้วย ส่วนจุดที่เรารับฝากธนาคารขยะก็จะเป็น ที่หอประชุมของหมู่บ้าน สำหรับพี่น้องชาวตำบลอ่างทองท่านใดสนใจอยากร่วมธนาคารขยะ ก็สามารถติดต่อมาที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.อ่างทอง ตามวันและเวลาราชการ หรือที่ สมาชิก อบต.อ่างทอง ในหมู่บ้านของท่าน
//////////////////////////////////
ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0649646443