สิงห์บุรี สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี จัดงานวันดินโลก

สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี จัดงานวันดินโลก 2566 น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9
นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่ารักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ปี 2566 ณ สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี โดยมี นายละมาตย์ ทะคง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี จัดกิจกรรม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงพระเกียรติแสดงพระอัจฉริยะภาพด้านการพัฒนาที่ดิน นิทรรศการด้านดิน การเสวนาของหมอดินอาสา ตลาดนัดสินค้าเกษตรและการจัด workshop Diy เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติคุณในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หมอดินอาสา พี่น้องเกษตรกร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมฯเป็นจำนวนมาก


สำหรับการจัดงานวันดินโลก จังหวัดสิงห์บุรี ภายใต้แนวคิด ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต โดยเน้นเรื่องทรัพยากรดินและน้ำเป็นทรัพยากรดินและน้ำเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการผลิตในภาคการเกษตรซึ่งดินและน้ำมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง และเกื้อกูลซึ่งกันและกันดินดีจะส่งผลต่อคุณภาพน้ำในขณะน้ำที่สะอาดจะส่งผลต่อสุขภาพดินที่ดี การปกป้องดูแลทรัพยากรดินและน้ำให้มีความยั่งยืน จะช่วยให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศและคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์