ปทุมธานี กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องใน“วันนวมินทรมหาราช”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช”
เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่12 ต.ค.66 ที่ วัดมูลจินดาราม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 โดยมี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี พล.อ.อ.สักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ที่ปรึกษานายก อบจ.ปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม


การจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือร่วมใจของกระทรวงวัฒนธรรมและจังหวัดปทุมธานี ที่จะร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดิน โดยร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณวัดมูลจินดาราม กำจัดวัชพืช ผักตบชวา และเศษขยะในคลอง พร้อมปล่อยปลาจำนวน 25,000 ตัวลงสู่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณหน้าวัดมูลจินดาราม