สิงห์บุรี แม่ทัพน้อยที่1พร้อมคณะตรวจจุดเสี่ยงอุทกภัยแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่ทัพน้อยที่ 1 พร้อมคณะตรวจจุดเสี่ยงอุทกภัยแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสิงห์บุรี
เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำที่ 1600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้น้ำสูงขึ้น 5 เซนติเมตร จากปริมาณน้ำฝนที่ตกท้ายเขื่อนเจ้าพระยา แนวโน้มน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจากนครสวรรค์เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง
พล.ท.อมฤต บุญสุยา แม่ทัพน้อยที่ 1 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณประตูระบายน้ำบางโฉมศรี ตำบลชีน้ำร้าย จุดที่ 2 บริเวณบ้านเกาะบางพระนอน หมู่ที่ 1 ตำบลทับยา และจุดที่ 3 แนวเขื่อนบริเวณวัดปราสาท ตำบลอินทร์บุรี โดยมีนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พ.อ.ชายธนัญชา วาจรัต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี นายอำเภออินทร์บุรี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและความพร้อมในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านน้ำ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค เพราะทหารพร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลือหากเกิดอุทกภัยขึ้นตามนโนบายรัฐบาล จุดตรงระบายน้ำบางโฉมศรี ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี ซึ่งเป็นจุดที่ต่ำที่สุดในจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องจากท่วมอยู่ทุกปี แต่ปีนี้ถ้าดูจากระดับฝนและการระบายน้ำของสำนักงานชลประทานก็คาดว่าน้ำไม่น่าจะท่วมในปีนี้ ส่วนโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมตรงจุดวัดปราสาทซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และในพื้นที่บ้านเกาะปีนี้ก็จะพ้นเหตุน้ำท่วมเพราะน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มลดลงแล้ว


ต่อจากนั้น แม่ทัพน้อยที่ 1 พร้อมคณะ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูปรับภูมิทัศน์หลังไฟไหม้ บริเวณตลาดสดอินทร์บุรี โดยเก็บกวาดซากปูนที่แตกร้าวของตึกที่ถูกไฟไหม้ นำไปทิ้งทำให้พื้นที่ดูสะอาดขึ้น และได้มอบเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอินทร์บุรี ทหาร และจิตอาสาอำเภออินทร์บุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน