เชียงใหม่ น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอฝางบางแห่งเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

น้ำท่วมฝางบางพื้นที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
17 กันยายน 2566
ในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสายน้ำห้วยจำนวน4ลำห้วย น้ำฝาง น้ำมาว น้ำแม่ใจ น้ำห้วยงู จะมาสมทบกันในพื้นที่ ตำบลสันทราย ตำบลเวียง ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต้นลำห้วยนั้นมาจากภูเขา จากดอยเวียงผา อำเภอไชยปราการ จากดอยผ้าห่มปก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ถ้าปริมาณน้ำฝนจากบนดอยตกมากก็จะไหลทะลักเข้าท่วมในตัวเมืองฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้เวลา 1430 น ระดับน้ำจากห้วยงู ลำห้วยน้ำฝาง และลำห้วยน้ำมาว มีปริมาณน้ำมากไหลล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และไร่นา ในพื้นที่ บ้านห้วยงูนันทาราม หมู่ที่ 2 จำนวน 20 กว่าครัวเรือน และบ้านสบมาว หมู่ที่ 10 ตำบลสันทราย จำนวน10 กว่าครัวเรือน

และยังเข้าท่วมบ้านสันทรายคลองน้อย หมู่ที่ 17 ตำบลเวียง 5 หลังคาเรือน ในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทางประชาชนรับทราบจากทางฝ่ายปกครองประกาศเสียงตามสายให้เก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงและเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงไปไว้ในที่ปลอดภัยน้ำขึ้นไม่ถึงแล้ว ทางฝ่ายเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดเตรียมกระสอบทรายและทรายมาไว้ยังจุดที่น้ำจะเข้าท่วมถึงล่วงหน้าก่อนแล้ว ในคืนนี้ถ้าฝนยังตกลงมาอีกก็จะมีมวลน้ำเพิ่มเข้าท่วมอีกหลายหมู่บ้าน

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว