นครศรีธรรมราช เบิกเนตรพุทธาภิเษกพระพุทธธรรมราชา วัดถ้ำเขาแดงนครศรีธรรมราช

เบิกเนตรพุทธาภิเษกพระพุทธธรรมราชา วัดถ้ำเขาแดงนครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่15กันยายน2565 เวลา13.09
วัดคูหาสันตยาราม วัดถ้ำเขาแดง
นพ.สวรรค์ กาญจนะ ผู้อำนวยการรพ.เบตงร่วมกับพุทธศาสนิกชน เป็นประธานในการเบิกเนตร พุทธาภิเษกพระพุทธธรรมราชา โดยมีพระภิกษุเก้ารูป สวดพระพุทธมนต์   พ่อตาฤาษีดำผู้เมตตา นั่งปรกจิต
ประธานสงฆ์ที่ปรึกษา พระครูสุจิณ ธรรมรส เจ้าอาวาสวัดเขาบ่อ จังหวัดชุมพร  เจ้าอาวาสวัดเขาบ่อ พระครูสมุห์อนันต์  ประธานดำเนินการ นพ.สวรรค์ กาญจนะ
ปฏิมากร ผศ.ดร.ฐิติพันธ์ จันทร์หอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นครปฐม.

ความเป็นมา วัดที่นำไปถวาย มีพระพุทธรูปโบราณ อยู่ที่บริเวณหน้าถ้ำ   เป็นวัด ที่ พ่อตาฤาษีดำผู้เมตตา ปราบกาพยนต์ ที่เฝ้าพระบรมสารีริกธาตุไว้ ทำให้สามารถลงหลักปักฐาน   การจัดสร้าง พระบรมธาตุ นครศรีธรรมราชได้1365ปี ล่วงแล้วในพุทธศตวรรษที่13แนวคิด ในการออกแบบพระพุทธธรรมราชา
ขนาด59นิ้วปูนปั้นสีทอง การออกแบบพระพุทธรูปนี้ได้แรงบันดาลใจและเสน่ห์ที่งดงามมาจากพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน หริภุญชัย อู่ทองและศิลปะนครศรีธรรมราชมาผสมผสานกันให้มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว

วัดถ้ำเขาแดงวัดคูหาสัตยาราม (ถ้ำเขาแดง)ตั้งอยู่ที่อำเภอร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช ประวัติศาสตร์
เกี่ยวข้องกับ การก่อตั้งพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
ตำนานเล่าว่า คราพระเจ้าสุธน พระนางเหมชาลา ได้นำพระบรมสารีริกธาตุ นำมาฝังไว้ที่หาดทรายแก้ว ได้สาปกาพยนต์ไว้คราจะมีการก่อสร้างพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช  สมเด็จพระเจ้าศรีธรรมโศกราช ได้หาผู้ที่มาปราบกาพยนต์


พ่อตาฤาษีดำผู้เมตตา แห่งวัดถ้ำเขาแดง ได้ปราบกาพยนต์ไว้เวลาบ่ายโมงเก้านาที ปีขาลวันอังคารเดือนห้า เป็นฤกษ์แห่งการก่อตั้ง พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช

สาธุอนุโมทนาบุญผู้มีจิตศรัทธา สร้างสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไป

15กันยายน 2566