นครปฐม  อำเภอสามพรานร่วมพสกนิกรทุกหมู่เหล่าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นครปฐม  อำเภอสามพรานร่วมพสกนิกรทุกหมู่เหล่าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน2565

เมื่อ วันที่ 28กรกฎาคม2566  ที่บริเวณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ว่าที่ร้อยโท อรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอสามพราน เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ71พรรษา พร้อม ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง เปิดกรวยธูปเทียนแพร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้จุดเทียนชัยมงคล  และส่งต่อให้ผู้ที่มาร่วมพิธี และกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ก่อนที่จะร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  อย่างพร้อมเพรียงกันโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล ตำรวจ  ทหาร องค์กรเอกชน สถานศึกษา กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนพ่อค้า ประชาชน  พสกนิกรชาวอำเภอสามพราน ทุกหมู่เหล่า พร้อมใจแสดงความจงรักภักดี ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน พุ่มทอง) เพื่อน้อมเกล้าฯ แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

ที่ทรงรับผู้ป่วยไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษา ด้านการศึกษา ทรงให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ประพฤติดี และมีความสามารถในการศึกษา ทั้งยังพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในยามที่ประสบเหตุเภทภัย ให้พ้นผ่านความยากลำบากไปได้  เป็นความปีติซาบซึ้งประทับอยู่ในใจของปวงเหล่าพสกนิกรตลอดไป