อยุธยา โรงไฟฟ้าวังน้อย รวมพลังสร้างพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติ

โรงไฟฟ้าวังน้อย รวมพลังสร้างพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ที่ บริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้ง ว่าที่ ร.อ.อธิพงษ์ มณีแก้ว ปลัดอำเภอ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง) อำเภอวังน้อย เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติภาคกลาง และพัฒนาชุมชนอำเภอวังน้อย ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” จำนวน 1,540 ต้น เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10


ชาญ ชูกลิ่น อยุธยา