อ่างทอง  รพ.อ่างทอง จัดเวทีเสริมสร้างสื่อมวลชนสัมพันธ์

อ่างทอง   รพ.อ่างทอง จัดเวทีเสริมสร้างสื่อมวลชนสัมพันธ์ เป็นองค์กรแรกแห่งปีของจังหวัด
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น. โรงพยาบาลอ่างทองโดยมีแพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนางสาวมลดี ศิริโยธา นักประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลอ่างทอง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสื่อมวลชนจังหวัดอ่างทอง ได้เปิดให้มีเวที (สื่อสาร) หรือที่มักคุ้นในอดีตในรูปแบบของ “สภากาแฟ” ซึ่งในครั้งนี้มีสื่อมวลชนจังหวัดอ่างทองกว่า 30 คนให้ความสนใจ เข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างสื่อมวลชนสัมพันธ์” ณ ห้องประชุมรัตนศิริวิไล ชั้น 7อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลอ่างทอง และทางสื่อมวลชนได้ขอบคุณ ทางผู้บริหารของโรงพยาบาลอ่างทอง ที่ให้เกียรติกับสื่อมวลชน โดยมีโรงพยาบาลอ่างทองเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม (บุฟเฟ่ต์ ) พร้อมทั้งเปิดเวทีเพื่อเป็นการแสดงความคิดเห็นในด้านการบริหาร การบริการประชาชน (ผู้ป่วย) ที่มาติดต่อและเข้ารับการบริการของทางโรงพยาบาล อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจ เข้าถึง ข้อมูลที่แท้จริง อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างมวลชนสัมพันธ์ที่ดี สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ


นางสาวดวงพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองกล่าวว่า ในการจัดเวที “เสริมสร้างสื่อมวลชนสัมพันธ์” ครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญ โดยตนและผู้บริหารของโรงพยาบาลนั้นให้ความสำคัญกับสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสื่อมวลชนทุกแขนงก็เป็นองค์กร องค์กรหนึ่ง ที่ต้องมีภารกิจ และใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม จึงเห็นความสำคัญเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพของสื่อมวลชนต้องมีสุขภาพที่ดี มาก่อนที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ ในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนจังหวัดอ่างทองได้ตรวจสุขภาพ เจาะเลือด ,X-ray ปอด ,ฉีดวรรคซีนไข้หวัดใหญ่, ฉีดวัคซีนไฟเซอร์, ( ( Pfizer ) ฯลฯ ในกรณีพิเศษ


นายสาทร คชวงษ์ บรรณาธิการข่าว /เจ้าของหนังสือพิมพ์ เอกราชนิวส์ กล่าวว่าตั้งแต่วันเริ่มต้นแห่งปีงบประมาณ 2566 นี้ยังไม่มีหน่วยงาน หรือองค์กรใด ของรัฐ แม้แต่ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของจังหวัด (ราชการ ) ก็ไม่มีเวทีให้สื่อมวลชน (ท้องถิ่น) ได้พบปะพูดคุยหัวหน้าส่วนราชการ แม้แต่ตำแหน่ง ของบุคคล ทางราชการเองสื่อบางคนบางสำนักยังไม่รู้จักกันเลย การมีส่วนร่วม กับระบบราชการจึงไม่เกิดขึ้นในขณะนี้ ดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่สื่อมวลชนแต่ละสำนัก ฯ แต่ละแขนง ย่อมนำเสนอข่าว และข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งการทำงานแบบบูรณาการ ไม่เกิดขึ้นในระดับจังหวัด ของจังหวัดอ่างทอง ต่างคน ต่างทำ จึงเป็นสาเหตุหนึ่ง ซึ่งอาจจะนำมาสู่การขัดแย้ง (สื่อสาร ) และเกิดปัญหาตามมาภายหลัง
สาทร คชวงษ์ / รายงาน