อยุธยา ป.ป.ช.ลงพื้นที่ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์สังเกตการณ์โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

ป.ป.ช.อยุธยา ลงพื้นที่ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา สังเกตการณ์โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หลังจากได้รับงบประมาณจากภาคเอกชน

วันนี้ (27 ม.ค.66) ที่ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยสมาชิกชมรม STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยการนำของนายพงศกร มงคลหมู่ ประธานชมรม STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริตฯ  สังเกตการณ์โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หลังจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับงบประมาณจากบริษัท ปตท.จำกัด มหาชน  ขณะที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนายประพันธ์ ตรีบุปผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหัวหน้าคณะรายงานรายละเอียด

นายประพันธ์  ตรีบุปผา  กล่าวว่า  ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ฯ  อยู่ภายใต้การดูแลของปกครองจังหวัด ซึ่งมีงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ  จึงขอรับการสนับสนุนจาก บริษัท พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  จำนวน 1.5 ล้านบาทมาบริหารจัดการ  โดยสร้างจุดไฮไลท์ให้เป็นที่น่าสนใจกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ   เบื้องต้นได้ใช้งบบางส่วนนำปลาคร์าฟ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์วันเด็กของประเทศญี่ปุ่น มาเลี้ยงไว้ในบ่อน้ำบริเวณหน้าศูนย์ฯ พร้อมประดับไฟบริเวณน้ำพุให้มีสีสันยามค่ำคืน  และการทดลองทำร้านกาแฟมาให้บริการ รวมถึง การทดลองจำหน่ายสินค้า Cafe OTOP Trader เป็นจุดศูนย์กลางจำหน่ายสินค้า OTOP

เพื่อส่งเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม  การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นไปตามกิจกรรมของ ป.ป.ช. “จับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice)” ครั้งที่ 3  ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ฝากถึงการบริหารจัดการศูนย์ฯ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก และการดำเนินกิจการ ควรทำประชาคมเชิญชวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดและเชิดชูประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาไปพร้อมๆ กัน
ชาญ ชูกลิ่น รายงาน