สิงห์บุรี รับบริจาคโลหิตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565  ที่ บริษัทแม็คโคร สาขาสิงห์บุรี

เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี โดย นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางสาวนัยนา ศรีเร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นางภรณี ธนาคมานุสรณ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมรับบริจาคโลหิตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ณ บริษัทแม็คโคร สาขาสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 43 ราย ได้โลหิต 35 ราย จำนวน 14,000 ซีซี