นครปฐม วัดไร่ขิงเปิดงาน 100 ปี ชาตกาล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

นครปฐม  วัดไร่ขิงเปิดงาน 100 ปี ชาตกาล พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะภาค14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พร้อมด้วย พระเทพปวรเมธี รองเจ้าคณะภาค 15 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระอารามหลวง และนายสุรศักดิ์  เจริญสิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หน่วยงานราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีเปิดงาน 100 ปี ชาตกาล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺญมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 และเปิดนิทรรศการ 100 ปี ชาตกาล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺญมหาเถร) และ งานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์พระอุบาลีมหามงคล

โดยงานดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่4-12ตุลาคม2565 ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรม ต่างๆ เช่น นิทรรศการ  การเสวนา การแสดงมหรสพ ร้านค้าชุมชน ตลอด9วัน อีกด้วย