สุพรรณบุรี  หมอวิชัย ตรวจเยี่ยมโครงการปิงปองจราจรชีวิต7สีนำร่องสร้างเสริมสุขภาพ

สุพรรณบุรี  หมอวิชัย ตรวจเยี่ยมโครงการปิงปองจราจรชีวิต7สีนำร่องสร้างเสริมสุขภาพ
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เยี่ยมชมโครงการปิงปองจราจรชีวิต 7 สีเสริมพลังนำร่องสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้กับประชาชนด้วย “สบช. โมเดล 2022” พี้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 30 ก.ย.65 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก(อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข) เปิดเผยว่าได้เดินทางไปเปิดโครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช. โมเดล 2022 : 1วิทยาลัย 1ชุมชน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (2565-2567) และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเสริมพลังเจ้าหน้าที่และบุคลากร อสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการนำร่องสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้กับประชาชนด้วย “สบช. โมเดล 2022” พร้อมปาฐกถาให้ความรู้กับ เจ้าหน้าที่ และ อสม.ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี


โดยมี นายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1 และรองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร กล่าวต้อนรับ มีนายมนูญ ศูนย์สิทธิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ดร.พิศิษฐ์ พลธนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี และนางพรพจน์ บุญญสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามชัย พร้อมคณะให้การต้อนรับและร่วมกันนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน “สบช. โมเดล 2022” ซึ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามชัย องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี


นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เปิดเผยว่าวันนี้ในนามของสถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการนำของนายสรชัด สุจิตต์ สส.สุพรรณบุรี รองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ได้ดำเนินการในเรื่องของ สบช.โมเดล ในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยการใช้ปิงปองชีวิต 7 สีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน จากเบาหวานความดันโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าปิงปอง 7 สี สีที่สำคัญที่สุดที่เราใช้คือสัญญาณไฟจราจร คือสีเขียว สีเหลือง สีแดง สีแดงคือสีที่อันตรายที่สุดสีที่ไม่ดีมีความดันสูงสุด 180 ขึ้นไป สีเหลืองคือสีที่เริ่มมีอาการเจ็บป่วย เป็นความดันเบา หวาน อ่อนๆประมาณ 140 สีนี้ต้องปรับเปลี่ยน 3 อ.3 ลด คือ อาหาร ออกกำลังกาย และเรื่องอารมณ์ ลดก็คือลดอ้วน ลดเหล้า ลดบุหรี่ สีเขียวอ่อนก็คือกลุ่มเสี่ยง กลุ่มวัยรุ่น วัยเรียน วัยทำงานที่ยังไม่เป็นโรค เราต้องการให้ดูแลสุขภาพดูแลเรื่อง 3 อ.3 ลด ให้ดี


กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประชาชนด้วย “สบช. โมเดล 2022” พร้อมทั้งพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ดำเนินงาน คือ ชุมชนบ้านกิโลแปด หมู่ 2 ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพี้นที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามชัย โดยนางพรพจน์ บุญญสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามชัย ได้สานแนวคิดนำปิงปองจราจรชีวิต 7 สีและมาตรการ 3 อ. 3 ลด มาบูรณาการเผยแพร่สู่ประชาชนร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี โดยคณะเยี่ยมเสริมพลังได้ร่วมเยี่ยมบ้านให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายด้วย
ดร.พิศิษฐ์ พลธนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ได้กล่าวถึงการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า นอกจากการให้ความรู้กับประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองให้ห่างไกลจากโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน แล้วนั้น การให้ความรู้ดังกล่าวได้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนนำเพลงอีแซวมาแต่งคำร้องทำนองเรื่องของ “ปิงปองจราจรชีวิต 7สี” เพื่อนำไปเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชน ในดูแลสุขภาพด้วยโครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการทำให้ลดอัตราผู้เจ็บป่วยแล้ว ยังสามารถทำให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นด้วยการปฏิบัติตามหลัก 3 อ. 3 ลด พร้อมทั้ง พัฒนาฐานข้อมูลที่จะสามารถเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น Line ใช้เก็บข้อมูลและเป็นฐานข้อมูลในการควบคุม ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอื่นๆ ได้ต่อไปอีกด้วย


กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1.ตรวจวัดความดันโลหิตสูงให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 2.ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด 3.ชวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านออกกำลังกาย ให้ความรู้ในเรื่องการรับประทานอาหาร และการบริหารอารมณ์ของตนเอง ตามหลัก 3 อ. 4.ให้ความรู้ในเรื่องการลดอ้วน และลดละเลิก เหล้า บุหรี่ ตามหลัก 3 ลด 5.ชุดการแสดงอีแซว ชื่อ “ปิงปองจราจรชีวิต 7สี และ 3 อ. 3 ลด” โดยนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมเสียงหัวเราะ แก้ง่วงก่อนที่ประธานจะเดินทางมาถึง มี อสม.และชาวบ้านสนามชัยร่วมกิจกรรม
ภัทรพล พรมพัก/สุพรรณบุรี