สุพรรณบุรี แปลกถือดาบร่วมขบวนแห่บวชนาควัดดงเสลาหนึ่งเดียวในโลก

สุพรรณบุรี แปลกถือดาบร่วมขบวนแห่บวชนาควัดดงเสลาหนึ่งเดียวในโลก
ที่วัดดงเสลา อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ได้จัดพิธีอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหา การอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้มีนาคเข้าร่วมอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 3 นาค บรรยากาศภายในกิจกรรมการอุปสมบทหมู่เริ่มจากพิธีปลงผมนาค มีหมอทำขวัญ มาทำขวัญแบบประเพณีโบราณ ซึ่งเครื่องทำขวัญนาค จัดตั้งเครื่องอัฐบริขารที่ใช้ในพิธีบวชนาคแปลกตาไม่เหมือนกับพิธีบวชนาคทั่วไป คือมีดาบจำนวนมากที่หมอทำขวัญนาคนำมาเข้าร่วมพิธีทำขวัญนาคด้วย ถือว่าเป็นที่เดียวในประเทศไทย หรือที่เดียวในโลกก็ว่าได้


ขบวนแห่นาคมีคณะกลองยาว คณะนางรำนุ่งโจงกระเบน สวมเสื้อหลากสี สวยงามรำในขบวนแห่กันอย่างสนุกสนาน ที่สำคัญในขบวนแห่นาคไปอุปสมบทหมู่ พ่อนาคแม่นาคนอกจากอุ้มบาตร อุ้ม ผ้าไตรจีวร และยังถือดาบรวมทั้ง ผู้ที่มาร่วมขบวนแห่นาค นอกจากจะถือเครื่องอัฐบริขารตามปกติแล้ว ยังถือดาบร่วมขบวนเดินแห่ลอดซุ้มดาบยักษ์ เป็นการลอดซุ้มดาบหลวงพ่อขุนด่าน 8 ด่านอรหันต์ ไปวนโบสถ์ 3รอบ ส่วนที่ต้องถือดาบร่วมขบวนแห่ เนื่องจากหลวงพ่อขุนด่าน พระประธานในโบสถ ์เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธา ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่มาขอพรแล้วประสบความสำเร็จ ก็จะนำดาบมาถวายแก้บนหลวงพ่อขุนด่านกันอย่างต่อเนื่อง มีความเชื่อว่าการนำดาบมาแห่ เพื่อความเป็นสิริมงคล มีโชคลาภ และจะสามารถตัดทุกข์ ตัดโศก ตัดโรคตัดภัย ตัดสิ่งไม่ดีออกไป จะมีแต่สิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาในชีวิตและครอบครัว

พระครูโสภิต สุวรรณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดดงเสลา เปิดเผยว่า การที่บวชนาคและได้นำดาบมาถือร่วมขบวนแห่วนรอบโบสถ์หลวงพ่อขุนด่าน เพื่อต้องการสื่อให้รู้ว่าเป็นการตัดทิ้งทางโลกออกบวช เป็นพระ ภิกษุสงฆ์ ซึ่งหลวงพ่อขุนด่าน พระประธานที่ ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ ถือเป็น พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดดงเสลา ที่ประชาชนให้ความเคารพศรัทธา ที่ผ่านมามีประชาชนที่มากราบไหว้ขอพร เมื่อประสบความสำเร็จตามที่ขอพร และได้บนบานเอาไว้แล้ว พอประสบความสำเร็จก็จะนำดาบมาถวายแก้บนกับหลวงพ่อขุนด่านพระประธานในอุโบสถทุกครั้ง จนเป็นประเพณี จะมีทั้งผ้าป่าและกฐินดาบและพิธียกดาบถวายหลวงพ่อขุนด่าน ที่มีแห่งเดียวในประเทศหรือจะเรียกได้ว่ามีที่เดียวในโลกก็ว่าได้


ชาวบ้านเชื่อกันว่าการนำดาบมาร่วมทำบุญในงานบุญต่างๆหรือถือดาบมาแห่ผ้าป่าและถือดาบแห่กฐินถวายหลวงพ่อขุนด่าน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดดงเสลา จะทำให้ ตัดเคราะห์ ตัดโรคตัดภัย ตัดกรรม ตัดสิ่งชั่วร้ายให้หมดไป จะมีสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาในชีวิตและครอบครัวต่อไป
ผู้ที่เข้ารับการอุปสมบทประกอบด้วยชาวบ้านข้าราชการ และ ผอ.โรงเรียน
ภัทรพล พรมพัก / สุพรรณบุรี