เชียงใหม่ วันหยุดนำคณะครูเข้าปฏิบัติธรรมถวายพระเจ้าอยุ่หัว

วันหยุดนำคณะครูเข้าปฏิบัติธรรมถวายพระเจ้าอยุ่หัว
5 สิงหาคม 2565
ในวันหยุดพิเศษวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาได้จัดกิจกรรมในโครงการ “เข้าค่ายคุณธรรมผู้บริหาร คณะครู – บุคลากร” ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 13 วัดศรีบุญเรือง ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมจำนวน 105 คน ตั้งแต่วันที่ 28-31 กรกฎาคม พ.ศ.2565

มีนายพงษ์ธาดา สุภาแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน และได้รับเกียรติ จากพระมหา ดร.อภิสิทธิ์ วิสุทธิเมธี เป็นพระวิทยากรพร้อมกับนำฝึกวิปัสสนากรรมฐาน โดยโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในรัชกาลที่ 10

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว