นครศรีธรรมราช นายอำเภอทุ่งใหญ่ ร่วมกับ มทร.ศรีวิชัย ปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

นครศรีธรรมราช  นายอำเภอทุ่งใหญ่ ร่วมกับ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ น้อมเกล้าถวายพระพร ปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
.
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้รับเกียรติจาก นายสงวนพงศ์ พิณสุวรรณ นายอำเภอทุ่งใหญ่ เป็นประธานในการถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธีและลงนามถวายพระพร ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่


สำหรับกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร คณะผู้บริหารและบุคลากรได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรได้พร้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ เพื่อความผาสุกของประชาชนและราชอาณาจักร จนเป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร