ประจวบคีรีขันธ์ จับมือ 3 ฝ่าย ซ่อมแซมถนนให้ชาวบ้าน

จับมือ 3 ฝ่าย ซ่อมแซมถนนให้ชาวบ้านใช้ หลังชำรุดทรุดโทรมมาเป็นเวลานาน
วันที่ 21 ก.ค. 65 ที่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 12 ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเชาว์ เอี่ยมสุขขา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหูกวาง ( นายกอบต. ) นายจำนอง วิมูลชาติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหูกวาง ( ส.อบต. ) หมู่ที่ 12 บ้านหนองบัว นายสุรพงค์ แซ่อึ้ง ผู้บริหารอึ้งเจริญวัฒนา พร้อมชาวบ้าน ร่วมสร้างถนนที่ชำรุดทรุดโทรมมาเป็นเวลานานให้ชาวบ้านใช้สัญจรอย่างสะดวก
นายเชาว์ เอี่ยมสุขขา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหูกวาง กล่าวว่า ถนนเส้นดังกล่าว เป็นถนนเส้นบ้านหนองบัว – ประดู่ลาย ระยะทางยาวกว่า 1.50 กม. ได้ชำรุดทรุดโทรมมาเป็นเวลานาน ชาวบ้านเดินทางไม่สะดวก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาหูกวาง ได้ประสานขอความร่วมมือจาก ผู้บริหารอึ้งเจริญวัฒนา ที่ได้เข้ามาทำธุรกิจอยู่ในพื้นที่ทำการซ่อมแซมถนนเส้นดังกล่าว โดยนำปูนผสมสำเร็จมาเทปิดจุดที่เป็นหลุม เป็นบ่อ ตามพื้นผิวถนนเส้นดังกล่าว ให้ชาวบ้านใช้เป็นการชั่วคราวไปก่อน


สำหรับถนนเส้นดังกล่าว เป็นถนนลาดยางขนาดกว้าง ประมาณ 4-5 เมตร เป็นถนนสัญจรในหมู่บ้าน ใช้เป็นบรรทุกพืชผลทางการเกษตร และมีรถบรรทุกเข้าออกเป็นประจำ โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาหูกวางจะใช้งบประมาณ อบต.ทำการซ่อมแซมปรับปรุงใหม่ ในปีงบประมาณ 2566

ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0623644468