อยุธยา โรงไฟฟ้าวังน้อย สร้างรอยยิ้มให้ชุมชน มอบชุดกรองน้ำดื่มระบบ RO

โรงไฟฟ้าวังน้อย สร้างรอยยิ้มให้ชุมชน มอบชุดกรองน้ำดื่มระบบ RO เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน UV และตู้กดน้ำดื่มหยอดเหรียญ ให้วัดลำพระยา และโรงเรียนวัดลำพระยา เพื่อให้ชุมชนมีสุขภาพที่ดี มีน้ำสะอาดในการอุปโภค-บริโภค
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมมอบชุดกรองน้ำดื่มระบบ RO และเครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน UV รวมทั้งตู้น้ำดื่มแสตนเลสหยอดเหรียญ ให้แก่ โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) และวัดลำพระยา โดยมี พระอธิการธวีป สิริสุวณโณ เจ้าอาวาสวัดลำพระยา นายเทพประทาน ช่างสาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำพระยา และนายวิโรจน์ จำเริญสิริบุญกุล กำนันตำบลวังจุฬา เป็นผู้รับมอบ ณ วัดลำพระยา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีสุขภาพที่ดี มีน้ำสะอาดในการอุปโภค-บริโภค รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชน
ชาญ ชูกลิ่น รายงาน