อ่างทอง คุมเข้มมาตรฐานและความสะอาด อาหารปลอดภัย งาน “รำลึกรัชกาลที่ 9”

อ่างทอง. คุมเข้มมาตรฐานและความสะอาด อาหารปลอดภัย ภายในงาน “รำลึกรัชกาลที่ 9”

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายให้นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยป้องกันจังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดอ่างทอง) อำเภอเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง กอ.รมน.จังหวัดอ่างทอง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดอ่างทอง ร่วมลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายอาหารภายในงาน “รำลึกรัชกาลที่ 9 จังหวัดอ่างทอง” ประจำปี 2565 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอ่างทอง คุมเข้มมาตรฐานความสะอาดปลอดภัย และให้ทุกร้านห้ามมิให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาในอาหารทุกประเภทภายในงาน และดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคสินค้าและอาหารภายในงาน กรณีที่กระแสข่าวว่าพบหนอนในหัวกุ้งในร้านที่จำหน่ายภายในงาน


ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบร้านค้าภายในงานไม่พบว่ามีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาภายในงานแต่อย่างใด และได้เน้นย้ำให้ร้านค้าให้ความสำคัญกับการจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขอนามัย ให้มีความสะอาด ปลอดภัย

สาทร คชวงษ์ / รายงาน