ปทุมธานี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วางศิลาฤกษ์สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)องค์ใหญ่

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วางศิลาฤกษ์สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)องค์ใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง 17เมตร สูง 22 เมตร วาระครบรอบ 234 ปี ชาตกาล 150 ปี มรณกาล วัดบางหลวงหัวป่า(ร้าง) ปทุมธานี


เมื่อเวลา15.22 น. วันที่ 22 มิ.ย.2565 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นเป็นประธาน วางศิลาฤกษ์ สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)องค์ใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง 17เมตร สูง 22 เมตร ในวาระครบรอบ 234 ปี ชาตกาล 150 ปี มรณกาลและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมี พระครูสมุห์วัชระ (พระครูต้น) ภทฺทธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (ประธานดำเนินการ) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสาวบุษนี แพร่วิศวกิจ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายยืนยง โอภากุลหรือแอ๊ด คาราบาว หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี วางศิลาฤกษ์สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)องค์ใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง 17เมตร สูง 22 เมตร ในวาระครบรอบ 234 ปี ชาตกาล 150 ปี มรณกาลและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบางหลวงหัวป่า(ร้าง) สาขาวัดระฆังฯ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี


สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) (นามเดิม: โต) หรือนามที่นิยมเรียก “สมเด็จโต” “หลวงปู่โต” หรือ “สมเด็จวัดระฆัง” เป็นพระภิกษุมหานิกาย เป็นพระมหาเถระรูปสำคัญที่ได้รับความนิยมนับถืออย่างมากในประเทศไทย ท่านเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารในสมัยรัชกาลที่ 4-5
สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) นับเป็นพระเกจิเถราจารย์ผู้มีปฏิปทาจริยาวัตรน่าเลื่อมใส เป็นที่เคารพนับถือทั่วไปมาตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชนและนอกจากจริยาวัตรด้านความสมถะอันโดดเด่นของท่านแล้ว ท่านยังทรงคุณทางด้านวิชชาคาถาอาคม เมตตามหานิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุมงคล “พระสมเด็จ” ที่ท่านได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา ได้ถูกจัดเข้าในพระเครื่องเบญจภาคี หรือสุดยอดของพระเครื่องวัตถุมงคล 1 ใน 5 ของประเทศไทยและมีราคาซื้อขายในปัจจุบันต่อองค์เป็นราคานับล้านบาท ด้วยปฏิปทาจริยาวัตรและคุณวิเศษอัศจรรย์ของท่าน ทำให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยเคารพนับถือว่าท่านเป็นอมตะเถราจารย์รูปหนึ่งของเมืองไทย และมีผู้นับถือจำนวนมากในปัจจุบัน


สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) เป็นพระเกจิเถราจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือนอกจากด้านคาถาอาคมแล้ว ท่านยังได้ดำรงตนเป็นผู้สมถะ มักน้อยสันโดษ ไม่ปรารถนาลาภยศ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันได้ปรากฏมีคำสอนต่าง ๆ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นคำสอนของสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) ที่เป็นที่นิยมนับถือกันทั่วไป โดยไม่มีการอ้างอิงที่มาที่แน่ชัด เช่น”บุญเราไม่เคยสร้าง…ใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้า …” “ลูกเอ๋ย ก่อนที่จะเข้าไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใด เจ้าจะต้องมีทุนของตัวเอง คือบารมีของตนลงทุนไปก่อน เมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วย มิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอด เพราะหนี้สินในบุญบารมีที่ไปเที่ยวขอยืมมาจนพ้นตัว…เมื่อทำบุญทำกุศลได้บารมีมา ก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัว…แล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้า…หมั่นสร้างบารมีไว้…แล้วฟ้าดินจะช่วยเอง…จงจำไว้นะ… เมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้… ครั้นเมื่อถึงเวลา… ทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่…จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดิน เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า”
สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) ท่านได้มรณภาพบนศาลาเก่าวัดบางขุนพรหมใน ณ วันเสาร์ แรม 2 ค่ำ เดือน 8 ปีวอก ตรงกับวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2415 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สิริรวมอายุได้ 84 ปี อยู่ในสมณเพศ 64 พรรษา เป็นเจ้าอาวาสครองวัดระฆังโฆสิตารามได้ 20 ปี


เนื่องจากสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) เป็นพระมหาเกจิเถราจารย์ผู้เป็นที่เคารพนับถือยิ่งนับแต่เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ จนถึงปัจจุบันผู้ศรัทธาในสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) ได้ทำการสร้างรูปเหมือน รูปเคารพจำลองของท่านไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ มากมาย และที่วัดบางหลวงหัวป่า(ร้าง) สาขาวัดระฆังฯ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ก็เช่นกัน ในวาระครบรอบ 234 ปี ชาตกาล 150 ปี มรณกาล วันที่ 22 มิ.ย.2565 นี้ ถือเป็นวาระดีมีมงคลฤกษ์ จึงจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)องค์ใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง 17เมตร สูง 22 เมตร เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้สักการะได้ศึกษาประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)
พระครูสมุห์วัชระ (พระครูต้น) ภทฺทธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (ประธานดำเนินการ) เปิดเผยว่า วัดบางหลวงหัวป่า(ร้าง) สาขาวัดระฆังฯ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่ 23 ไร่ 64 ตารางวา การจัดสร้างสมเด็จโตองค์ใหญ่ เพื่อเป็นการเทิดพระคุณของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และยังพิพิธภัณฑ์ในชั้นล่าง เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และอบรมกุลบุตร กุลธิดา ให้รู้และรักษาพระพุทธศาสนาสืบไปในกาลภายหน้าและยังเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมศรัทธามาร่วมบุญสร้างรูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) องค์ใหญ่ร่วมกัน นับเป็นบุญศรัทธาสักการะครั้งยิ่งใหญ่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นสายบุญได้ที่ โทร.095-990-9910 หรือไอดีไลน์ 99099