นนทบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์”เชิดชูครู”เนื่องในวันครูแห่งชาติ

นนทบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์”เชิดชูครู”เนื่องในวันครูแห่งชาติ
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่าในโอกาสที่วันนี้ 16 มกราคมเป็น “วันครูแห่งชาติ”ประจำปี2565 วิทยาลัยฯให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน การดูแลอบรมสั่งสอนนักเรียน นักศึกษา โอกาสนี้ขอให้ครูทุกคนน้อมรำลึกถึงพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่9 พระราชทานแก่ครูสุวิทย์ อนันตะ ให้”ช่วยสอนให้เด็กเป็นคนดี “เมื่อคราวเสด็จประพาสเหนือครั้งแรกวันที่ 1 มีนาคม 2501 ที่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

สำหรับการกำหนดวันครูแห่งชาติครั้งแรกมีขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2500 เป็นต้นมา ซึ่งวันครูจะไม่มีพิธีไหว้ครู เนื่องจากวันครูแห่งชาติและพิธีไหว้ครูเป็นคนละวันกัน โดยวันครูแห่งชาติจะตรงกับวันที่ 16 มกราคม เป็นวันที่ให้ระลึกถึงพระคุณครูเท่านั้นจึงไม่มีการจัดงานอะไร แต่พิธีไหว้ครูส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 ของภาคการศึกษาที่ 1 หรือสัปดาห์อื่นๆก็ได้แล้วแต่ความสะดวก เพื่อเป็นการฝากเนื้อฝากตัวขอให้ครูได้มอบวิชาความรู้ ช่วยอบรมสั่งสอนให้ศิษย์ในภาคการศึกษาใหม่นี้ ถือเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ตามแบบวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ส่วนคำขวัญวันครูแห่งชาติ ประจำปี2565 จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือ “ พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต “