ตรัง รองนายก อบจ .เปิดโครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการลับมีดกรีดยาง”รุ่นที่ 3

ตรัง   รองนายก อบจ .เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรีดยางพารา
หลักสูตร “เทคนิคการลับมีดกรีดยาง” รุ่นที่ 3
นายโชคดี คีรีกิ้น และ นายจารึก ทองหนัน รองนายก อบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรีดยางพารา หลักสูตร “เทคนิคการลับมีดกรีดยาง” รุ่นที่ 3 ณ มัสยิดบ้านแหลม ม.3 ต.วังวน อ.กันตัน จ.ตรัง โดยมีสมาชิกสภา อบจ.ตรัง เขต อ.กันตัน จ.ตรัง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวสวนยางพาราได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การลับมีดกรีดยาง การดูแลรักษาสวนยางที่ถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งโค่นต้นยาง เพื่อปลูกแทนรอบใหม่

และที่สำคัญคือ ทุกคนจะได้ทราบหลักการกรีดยางอย่างน้อย 4 ประการ คือ
1. การลับมีดอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำยางในการกรีดต่อครั้งสูง
2. การกรีดอย่างไรให้น้ำยางมากที่สุด
3. กรีดยางอย่างไรให้ต้นยางเสียหายน้อยที่สุด และกรีดได้นานที่สุด อย่างน้อย 25-30 ปี
4. กรีดยางอย่างไรจึงทำให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน โดยมีนายประยูร เซ่งย่อง อดีตผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตรัง หรือสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง เป็นวิทยากรถ่ายทอดให้ความรู้
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง