ตรัง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทุ่งซาฟารี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง ร่วมกับอำเภอรัษฎาและองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทุ่งซาฟารี ซึ่งเป็นทุ่งหญ้าขนาดใหญ่นับพันไร่ และแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ในช่วงเช้าจะพบทะเลหมอกส่วนช่วงเย็นจะพบกับพระอาทิตย์ตกระหว่างหุบเขา ลงทุนหลักร้อยชมวิวหลักล้าน
ที่สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง นายมนต์ชัย หนูสาย ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานงานฝ่ายปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอรัษฎา พร้อมด้วยนางจรุณี ดำช่วย รักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอรัษฎา, เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง ลงพื้นที่สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง อำเภอรัษฎา หรือทุ่งหญ้าซาฟารี ทั้งนี้สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง อำเภอรัษฎา ได้ปลูกหญ้าหลากหลายสายพันธุ์ บนเนื้อที่กว่าพันไร่ เพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์ ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ


ทางด้านนายมนต์ชัย หนูสาย ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานงานฝ่ายปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอรัษฎา กล่าวว่า อำเภอรัษฎา มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นที่รู้จักของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วไป เดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก และแหล่งที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอรัษฎา คือที่ที่สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง อำเภอรัษฎา นั้นทางที่สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง ได้ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิด เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ โดยใช้พื้นที่กว่าพันไร่ในการปลูกหญ้า มีทุ่งหญ้าเขียวขจี พร้อมด้วยต้นไม้อีกหลากหลายชนิดที่ร่วมกันอนุรักษ์ โดยไม่มีการตัดต้นไม้แต่อย่างใด ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจ สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางหุบเขาและทุ่งหญ้า พร้อมด้วยแหล่งน้ำสองฟากฝั่งของตำบลหนองบังและตำบลเขาไพร เนื้อที่แหล่งน้ำกว่า 4 ร้อยไร่ การเดินทางมาท่องเที่ยวที่ทุ่งหญ้าซาฟารี ที่อำเภอรัษฎานั้นเป็นการลงทุนหลักร้อยชมวิวหลักล้าน อีกทั้งยังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับหญ้าสายพันธุ์ต่างๆที่ปลูกในพื้นที่ ในขณะที่นางจรุณี ดำช่วย รักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง กล่าวว่าในช่วงเช้าจะพบทะเลหมอกส่วนช่วงเย็นจะพบกับพระอาทิตย์ตกระหว่างหุบเขา เป็นภาพที่สวยงามอย่างมาก จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เดินทางมาท่องเที่ยวที่ทุ่งซาฟารี ที่บริเวณสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ได้ทุกวัน
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง