สิงห์บุรี ตำรวจภูธรจังหวัดจัดอบรมการเลี้ยงไส้เดือนสร้างอาชีพเสริม

ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมการเลี้ยงไส้เดือนสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ช่วงโควิด-19
พล.ต.ต.วีรวิชญ์ บัวประเสริฐยิ่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมเลี้ยงไส้เดือนพันธุ์ AF อัฟริกันไนต์ครอเลอร์ สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ช่วงโควิด-19 ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยมี พันตำรวจเอก อรรถพล สุดสายผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นวิทยากรให้ความรู้กับข้าราชการตำรวจ และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ที่สนใจเข้ารับการอบรม ณ อาคารศูนย์บริการประชาชน ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี


เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลจึงได้ออกมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดและยับยั้งเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ในส่วนของสถานีการทำงานที่บ้าน (Work from home) เป็นหนึ่งทางเลือกที่จะนำมาใช้ ประกอบกับในแต่ละครัวเรือนมีปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านขยะมูลฝอย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะประเภทอินทรียวัตถุ ซึ่งย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ เพื่อเป็นการสนองนโยบายในการรักษาความสะอาดและถูกสุขลักษณะอนามัย ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรีจะได้นำแนวความรู้ในด้านการเลี้ยงไส้เดือน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขยะในครัวเรือน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมช่วยรักษาระบบนิเวศ ให้อยู่ในสภาวะสมดุล และเป็นการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดนำไปต่อยอดสร้างรายได้ต่อไป