อ่างทอง นายกอบต.โผงเผง สร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ ในพื้นที่

นายกนงเยาว์ อ่ำตระกูลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง สร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ ในพื้นที่

เมื่อวันที่11มกราคม พ.ศ. 2565 นางนงเยาว์ อ่ำตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายสำเริง ฉัตรเงิน รองนายก ฯ คนที่ 1 นายมานะ พุกลิ่น รองนายก ฯ คนที่ 2 และนางวรรณา ไผ่งาม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง ได้เข้าร่วมกิจกรรมหลังจากจัดแถลงนโยบายต่อสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลโผงเผง พร้อมด้วย รพ.สต.โผงเผง ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุ ตำบลโผงเผง และได้มอบข้าวสารให้แก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมด้วยภายในงานมีการจับฉลากของขวัญ และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้สูงอายุในตำบลโผงเผงและยึดมั่นคำสัญญาตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาฯ

 

สาทร คชวงษ์ อ่างทอง / รายงาน