สิงห์บุรี พระราชทานทุนการศึกษา ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๓

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี พร้อมด้วยครู และบุคลากร ฯ โรงเรียนสิงห์บุรี
ร่วมพิธีรับพระราชทานทุนการศึกษา ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13


โดยมี นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี ให้กับนางสาวณัฐธยาน์ อนุพันธ์พงษ์สุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสิงห์บุรี


ทั้งนี้มีนายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีพร้อมเพรียงกันณ ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี