นครปฐม มอบถุงพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จังหวัดนครปฐม มอบถุงพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมทับแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีมอบถุงพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยมีนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ทำให้มีผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 7 อำเภอ จึงได้ขอรับความอนุเคราะห์ถุงพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย


ทั้งนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบถุงพระราชทานให้จังหวัดนครปฐม จำนวน 600 ชุด โดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด นำไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย ประกอบด้วย อำเภอสามพราน จำนวน 100 ชุด อำเภอนครชัยศรี จำนวน 200 ชุด อำเภอบางเลน จำนวน 200 ชุด อำเภอกำแพงแสน จำนวน 100 ชุด

************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ข่าว