สุพรรณบุรี   ขนส่งเชิญคนรักทะเบียนสวยร่วมประมูลเลข มงคลแบบนิวนอร์มอล

สุพรรณบุรี   ขนส่งสุพรรณเชิญคนรักทะเบียนสวยร่วมประมูลเลข มงคลแบบนิวนอร์มอล
ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเลขสวย เลขมงคล หมวดอักษร “กพ” โดยประมูลทางอินเตอร์เน็ต “New Normal Auction วิถีใหม่แห่งการประมูล” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19
นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบก กำหนดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) รถเก๋ง/ปิคอัพสี่ประตู หมวดอักษร “กพ” วิถีใหม่ ภายใต้สถานการณ์พิเศษ “New Normal Auction วิถีใหม่แห่งการประมูล” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดประมูลทางอินเตอร์เน็ต www.tabienrod.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และจะปิดการประมูลวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไปตามลำดับ


สำหรับแผ่นป้ายทะเบียนเลขสวย หมวดอักษร “กพ” มีความหมายที่เป็นมงคลคือ “การงานก้าวไกล กำไรเพิ่มพูน” รูปแบบป้ายทะเบียนกราฟฟิก สีสันสวยงาม มีรูปภาพสัญลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี เช่น บึงฉวาก หอคอยเฉลิมพระเกียรติ รูปมังกรสวรรค์ ที่บ่งบอกถึงความมีอำนาจ บารมี ความสุข และความปลอดภัย เป็นมงคลแก่ผู้ครอบครอง โดยทะเบียนเลขสวยที่นำออกประมูลจำนวน 301 หมายเลข ประกอบด้วย เลขโฟร์ เลขตอง เลขคู่ เลขตัวเดียว เลขคู่สลับ เลขคู่เหมือน และเลขเรียง สามารถเลือกประมูลหมายเลขที่ถูกใจ เป็นมงคลแก่ตนเอง พร้อมทั้งรับสิทธิพิเศษสามารถจดทะเบียนได้ทันที หรือจะนำไปใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้ว


ทะเบียนเลขสวยที่นำออกประมูลแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่ม 1 ลงทะเบียน 20,000 บาท เลขเหมือนกัน 4 ตัว ได้แก่ 1111 2222 3333-9999 กลุ่ม 2 ลงทะเบียน 5,000 บาท เลขคู่ 8 คู่ 9 ได้แก่ 8899 9988 8989 9898 8998 9889 เลขเหมือนกัน 3 ตัว ได้แก่ 111 222 333 444 555 – 999 เลขเหมือนกัน 2 ตัว ได้แก่ 11 22 33 44 55 66 77 88 99 เลขตัวเดียว ได้แก่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 กลุ่ม 3 ลงทะเบียน 2,000 บาทเลขหลักพัน ได้แก่ 1000 2000 3000 4000 5000 -9000 เลขเรียง 3 ตัว ได้แก่ 123 234 345 456 567 678 789 เลขเรียง 4 ตัว ได้แก่ 1234 2345 3456 4567 5678 6789 เลขคู่ ได้แก่ 1122 3443 4545 5665 7878 9559 9955 เป็นต้น


ส่วนรายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) สำหรับใช้ในกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลทางอินเตอร์เน็ตผ่าน www.tabienrod.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และจะปิดการประมูลวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ซึ่งทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี มีบริการห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ตไว้ให้ประชาชนที่จะเข้ามาใช้ประมูลทะเบียนเลขสวย ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยให้คำแนะนำขั้นตอนในการประมูลด้วย ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-446607 E-mail : suphanburi@dlt.mail.go.th หรือสายด่วน โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง
ภัทรพล พรมพัก/สุพรรณบุรี