ตรัง ผู้ว่าฯเผยในที่ประชุมยังมีการลักเล่นการพนันตามบ้านเรือน ทำให้เกิดการแพร่ระบาด

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ว่าการสอบสวนในเชิงลึกพบว่ายังมีการลักเล่นการพนันตามบ้านเรือน ทำให้เกิดการแพร่ระบาด จากการเล่นการพนันไปยังครอบครัวหรือชุมชน
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ครั้งที่ 31/2564 โดยมีนายไพบูลย์ โอมาก นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในวันนี้จะมีวาระพิเศษในการประชุม โดยชุดแรกจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนสำหรับนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ ในเรื่องการสำรวจนักเรียนและจะดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน เพื่อจะได้เปิดภาคเรียน

นอกจากนี้ได้ติดตามผลรายงานบุคคลที่เข้ารับการกักกันในสถานที่กักกันของจังหวัด การดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามและการรับคนตรังกลับบ้าน ความคืบหน้าในการดำเนินงานหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ความคืบหน้าการจัดการแข่งขัน Trang Marathon สถานการณ์โรคและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ผลการสื่อสารประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ผลการดำเนินงานตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด คัดกรองคนที่เดินทางมาจากพื้นที่ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณามาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดตรัง และเรื่องสโมสรตรังเอฟซี โรบินสันตรัง ขออนุมัติจัดเตรียมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 3
นอกจากนี้ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ว่าจากการสอบสวนโรคผู้ที่ติดเชื้อในเชิงลึกทราบว่ามีการลักลอบการพนันตามบ้านเรือน ในพื้นที่อำเภอรัษฎา จนนำสู่การแพร่เชื้อในครอบครัวและชุมชน ซึ่งทางจังหวัด ได้สั่งการให้นายอำเภอทั้ง 10 อำเภอ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปราบปรามจับกุมประชาชนที่ลักลอบเล่นการพนัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในครอบครัวและการแพร่ระบาดในชุมชน
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง