ตรัง อบจ.ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับประชาชนใน 3 อำเภอ

ตรัง อบจ.และบุคลากรทางการแพทย์บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับประชาชนใน 3 อำเภอ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด –19 และเพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับชาวจังหวัดตรัง
อบจ.ตรัง ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 ให้กับประชาชน 3 อำเภอ กว่า 4,000 คน ประกอบด้วย ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง ที่รพ.กันตัง อำเภอกันตัง และโรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง บรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ที่จุดบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มของอบจ.ตรัง ที่โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง ดำเนินการฉีดโดยบุคลากรทางการแพทย์ รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง จิตอาสาพยาบาลข้าราชการบำนาญ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภออำเภอเมืองตรัง โรงพยาบาลตรัง นักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนวิเชียรมาตุตรัง และเจ้าหน้าที่อบจ.ตรัง ประมาณ 180 คน ซึ่งวันนี้ได้ให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กับประชาชนอีกกว่า 3,500 คน

เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับชาวจังหวัดตรัง และได้เปิดบริการช่องทางพิเศษ drive thru ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือจำเป็นต้องใช้รถเข็น หญิงมีครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และพระสงฆ์ ซึ่งมีผู้ใช้บริการ drive thru จำนวน 116 คน ข้อมูลล่าสุด ประชาชนในจังหวัดตรัง รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วจากรัฐบาลและที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อบริการประชาชน จำนวน 220,228 คน คิดเป็นร้อยละ 51.33 ของประชากรเป้าหมาย (429,020 คน
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง