นครปฐม  คณะสงฆ์มอบรถนั่งวิลแชร์50คันให้กับโรงพยาบาลสามพราน

นครปฐม  คณะสงฆ์มอบรถนั่งวิลแชร์50คันให้กับโรงพยาบาลสามพราน

เมื่อวันที่7กันยายน 2564 ที่วัดดงเกตุ ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม

พระพิพัฒน์ศึกษากร รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ เป็นองค์ประธาน ในพิธีมอบรถนั่งวิลแชร์สำหรับผู้ป่วยและพิการ และเครื่องผลิตออกซิเจน พร้อมด้วย เจ้าอาวาสวัดดงเกตุ  เจ้าอาวาสวัดปรีดาราม เจ้าอาวาสวัดสรรเพชญ  คุณขวัญตา เนตรโพธิ์แก้ว  ร่วมบริจาค ให้แก่โรงพยาบาลสามพราน  โดยมี นายแพทย์ทินกร  ชื่นชม รองนายแพทย์สาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน  นางพัชรี เกษรบุญนาค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน  รับมอบ  ร่วมด้วย นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสามพราน ​ กำนันบุญสม​ จรดล  อดีตประธาน​ชมรมกำนันอ.สามพราน   กำนันณัฏฐภัทร์​ ​ปานรักษา​  กำนัน ต.สามพราน

​ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป