นครปฐม รองผู้ว่าฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานที่มีผู้ติดเชื้อโควิด เพื่อจัดทำ Factory Isolation

รองผู้ว่าฯ(1) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานที่มีผู้ติดเชื้อโควิด เพื่อจัดทำ Factory Isolation

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ปลัดอาวุโสอำเภอนครชัยศรี ป้องกันจังหวัดนครปฐม และสาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี ลงพื้นที่โรงงานผู้ผลิตยางรถยนต์ ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี ที่มีผู้ติดเชื้อ โควิด -19 (จากการตรวจ Rapid Antigen Test) จำนวนมาก โดยผลการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 53 คน (จากการตรวจ 300 คน) สรุปสถานการณ์และข้อสั่งการดังนี้

1 .โรงงานมีพนักงานทั้งหมด 1300 คน ตรวจหาเชื้อ 300 คน มีผู้ติดเชื้อโดยผล Rapid Antigen Test ทั้งหมด 53 คน โดยผู้ติดเชื้อ 50 คน โรงงานหาพื้นที่สำหรับกักตัวผู้ติดเชื้อ และอยู่ที่ Community Isolation 3 คน พร้อมทั้งให้จัดหาพื้นที่สำหรับกลุ่มผู้เสี่ยงสูงภายในบริเวณโรงงาน
2. ให้ดำเนินการตรวจหาเชื้อกับแรงงานทั้งหมดทุกคน (ตรวจอีก 1000คน) ให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อคัดแยกในการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด (ข้อ1) และสร้างความมั่นใจแก่ชุมชนโดยรอบ
3. ให้กลุ่มผู้เสี่ยงสูง (High Risk) ดำเนินการกักตัว14วัน ภายในโรงงาน และดำเนินการswab หลังครบ 14 วัน
4. ดำเนินการทำ Factory Isolation กักตัวผู้ติดเชื้อภายในโรงงาน โดยจะมีพยาบาลประจำโรงงานและทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาประเมินอาการวันละ 1 ครั้ง หากประเมินเป็นระดับสีเขียว จะดำเนินการกักตัวภายในโรงงาน หากประเมินเป็นระดับสีเหลือง/สีแดง จะดำเนินการส่งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลต่อไป
5. เข้มงวดมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังโควิด-19 ในโรงงานมากขึ้น และกวดขันห้ามมีการเข้า-ออก เข้า-ออกได้เฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมาย/มีความจำเป็น
6. ระหว่างการตรวจติดตาม พบผู้ติดเชื้อมีอาการหนัก 1 ราย จึงได้ทำการประสานส่งต่อเข้าโรงพยาบาลนครชัยศรีทันที