ตรัง เทศบาลนครตรังดำเนินการโอนเงินค่าวัคซีนซิโนฟาร์มรอบแรก 4,700 คน

เทศบาลนครตรังดำเนินการโอนเงินค่าวัคซีนซิโนฟาร์มรอบแรก 4,700 คน และเตรียมประกาศรายชื่อผู้รับวัคซีน
ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยความคืบหน้าวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ที่เทศบาลนครตรัง เป็นผู้ดำเนินการสั่งจองและจัดซื้อจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่า ข้อมูลจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรายชื่อ 54 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มในระยะที่ 1 นี้ให้กับประชาชน จำนวน 375,320 คน ซึ่งเทศบาลนครตรังได้รับจัดสรรวัคซีนมา 4,700 คน จากที่สั่งจองไป 20,000 คน โดยในวันนี้ เทศบาลนครตรังได้โอนเงินค่าวัคซีนตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนดเรียบร้อยแล้วและได้ประสานโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนัดหมายวันในการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน ซึ่งทางราชวิทยาลัยฯ จะจัดส่งวัคซีนมายังโรงพยาบาลที่มีการประสานไว้ตามจำนวนโควต้าที่ได้รับการจัดสรรก่อนวันรับการฉีดอย่างน้อย 2 วันล่วงหน้า


ทั้งนี้เทศบาลนครตรังได้ส่งรายชื่อผู้ได้รับวัคซีนในรอบแรก 4,700 คน ไปยัง สสจ.ตรัง เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนในระบบหมอพร้อมและอบจ.ตรัง เมื่อได้ข้อมูลที่สมบูรณ์จะประกาศรายชื่อทั้ง 4,700 คน หน้าเฟสบุ๊คแฟนเพจ PR Nakorntrang หากท่านมีรายชื่อจะต้องไม่ยกเลิกสิทธิ เนื่องจากจะทำให้เสียสิทธิท่านอื่นได้ อย่างไรก็ตามการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยฯ จะกำหนดกลุ่มเป้าหมายและส่งวัคซีนมาเป็นล็อตๆ ไม่ได้ส่งมาในครั้งเดียวทั้งหมด ดังนั้นประชาชนกลุ่มที่เหลือทางเทศบาลนครตรังจะทยอยแจ้งรายชื่อและอัพเดทข่าวสารให้ทราบเป็นระยะต่อไป
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง