นครปฐม รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อสนับสนุนภารปฏิบัติภารกิจป้องกันโควิด-19

นครปฐม  รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อสนับสนุนภารปฏิบัติภารกิจป้องกันโควิด-19

จังหวัดนครปฐมรับมอบสิ่งของบริจาคจากสถานประกอบการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอต่างๆ
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ห้องแถลงข่าว ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบสิ่งของบริจาค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากสถานประกอบการต่างๆ ได้แก่


– บริษัท สิงห์เบเวอเรช จำกัด มอบเงินสด จำนวน 90,000 บาท และน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด
– บริษัท วราฟู้ดแอนด์ดริ้ง จำกัด มอบเงินสด จำนวน 200,000 บาท
– บริษัท นครหลวงกลูโคส จำกัด มอบเงินสด จำนวน 10,000 บาท
– บริษัท สามพรานภรณ์เปเปอร์ จำกัด มอบเงินสด จำนวน 50,000 บาท
– บริษัท กระดาษแข็งไทย จำกัด มอบเงินสด จำนวน 50,000 บาท
– บริษัท บางเลนเปเปอร์มิลล์ จำกัด มอบเงินสด จำนวน 50,000 บาท
– บริษัท ออแกนิกส์ คอสเม่ จำกัด มอบเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 300 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 ขวด
– สมาชิกบิสคลับนครปฐม และสโมสรไลออนส์นครปฐม มอบผ้าปูที่นอน จำนวน 100 ชุด หน้ากากอนามัย จำนวน 6 กล่อง ชุด PPE จำนวน 20 ชุด และเครื่องอุปโภคบริโภค                                                                                                    – นายวรวัฒน์ บุญถวิล และครอบครัว มอบเครื่องวัดออกซิเจน จำนวน 15 ตัว มูลค่า 14,100 บาท


นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวขอบคุณสถานประกอบการที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของในครั้งนี้ ซึ่งมีความจำเป็นในช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ ทางจังหวัดจะได้นำสิ่งของดังกล่าวไปส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนาม ที่มีภารกิจรองรับผู้ป่วยเข้าระบบการรักษา ตลอดจนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอต่างๆ ต่อไป

*******************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว