[:th]ปทุมธานี  เจ๊เจ้าของแผงส้มเลือดร้อนถูกด่าหน้าร้านใช้อาวุธปืนยิงเจ๊เจ้าของอีกแผงเสียชีวิต[:]

[:th]ปทุมธานี  เจ๊เจ้าขอ

Read more