อธิบดี สถ.นำทีมจิตอาสาลงพื้นที่จ.สกลนครให้ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชาตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่กสิกรรมธรรมชาติ

อธิบดี สถ. นำทีมจิตอาสา

Read more

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ให้กับเรือนจำจังหวัดตรัง

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศ

Read more